Sociaal

Bij Chillwood geloven wij in een inclusieve maatschappij waarin iedereen de kans krijgt om naar vermogen te ervaren, te vertrouwen en te leren, maar ook om zelf kansen te creëren, zodat alle mogelijkheden en talenten benut worden.

Wij hebben ervoor gekozen om onze producten te laten maken door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In Workmate Company hebben wij daarin de ideale partner gevonden. Zij bieden mensen met een beperking ondersteunen richting opleiding, participatie en/of werk, ongeacht de mate van de beperking of de wijze van financiering. Dit doen zij met grote professionaliteit en kennis op het gebied van de handicap en vanuit een maatschappelijke visie: werk en participatie leiden tot meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Voor deelnemers bij wie uitstroom niet tot de mogelijkheden of wensen behoort, is er een passende werkplek binnen de specialistische dagbesteding.

Workmate Company bestaat inmiddels ruim 10 jaar en biedt ruim 170 mensen een sociale dagbestedingsplek, verdeeld over diverse plekken in heel de Achterhoek.

 Workmate Company